PRAX OD ROKU 2006 NA ŠTÁTNYCH

OBJEKTOCH

VIAC 75 ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV

VŽDY
POZITÍVNA EXPERTÍZA

+421 904-061-051

Projektujeme cesty a inžinierske siete

od roku 2006 na objektoch štátnych zákazníkov

Dávame zľavu 10% od najlacnejšej konkurenčnej ponuky

Recenzie našej práce

preklad do slovenčiny je v prezentácii na stiahnutie (PDF)

"Institut GiproStroyMost", a.s.

Výstavba nadjazdu nad železnicou v meste Dolgoprudný (plošina Vodniki)

Vypracovali sme dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS) a dokumentáciu na vykonanie prác (DVP) v časti stavby novej dažďovej kanalizácie aj rekonštrukcie existujúcich inžinierskych sietí: vodovod, kanalizácia, kanalizačné čerpacie stanice, plynovod, elektrické a komunikačné vedenie.

Preklad do slovenčiny je v prezentácie na stiahnutie (PDF).

turecká spoločnosť "RENAISSANCE CONSTRUCTION", a.s.

OC "Mozajka" mesto Moskva

Vypracovali sme dokumentáciu na vykonanie prác (DVP) v časti stavby novej cesty okolo obchodného centru, dažďovej kanalizácie, kanalizačnéj čerpaciej stanice (KČS), umelého osvetlenia aj rekonštrukcie existujúcich inžinierskych sietí: vodovod, kanalizácia, elektrické vedenie.

Preklad do slovenčiny je v prezentácie na stiahnutie (PDF).

Ponúkame vám projektovanie inžinierskych sietí

Cesty

nás teraz

Umelé osvetlenie

nás teraz

Dažďovú kanalizáciu

nás teraz

Vodovodné potrubie

nás teraz

Kanalizáciu

nás teraz

Čistiarne odpadových vôd ČOV

nás teraz

Zdroje pitnej vody

nás teraz

Kanalizačné čerpacie stanice

nás teraz

Tepelné siete

nás teraz

Plynové potrubia

nás teraz

Elektrické vedenie

nás teraz

Komunikačné vedenie

nás teraz

Televízia rozpráva o nás

Projektovali sme inžinierske siete na výstavbe nadjazdu nad železnicou v meste Dolgoprudný

Správa o postupe výstavby

Televízia "Dolgoprudný"

Video stavby z quadcoptera

Autor Lampochka82

Správa o postupe výstavby

Televízia "Moskovský kraj 360"

Vypracovali sme v roku 2014-2016

Výstavba nadjazdu nad železnicou v meste Balašicha (nástupište Saltykovká)

Zákazník: štátna inštitúcia "Hlavný dopravný úrad Moskovského kraja". Generálný projektant: "Institut GiproStroyMost". Pozitívny záver hlavnej štátnej skúšky Ruskej federácie "GLAVGOSEXPERTIZA ROSSII" č. 655-16/ГГЭ-10429/04 z 10.06.2016

Vypracovali sme dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS) v časti stavby novej dažďovej kanalizácie aj rekonštrukcie existujúcich inžinierskych sietí: vodovod, kanalizácia, kanalizačné čerpacie stanice, plynovod, elektrické a komunikačné vedenie.

Prezentácia na stiahnutie (PDF).

Výstavba nadjazdu nad železnicou v meste Dolgoprudný (nástupište Vodniki)

Zákazník: štátna inštitúcia "Hlavný dopravný úrad Moskovského kraja". Generálný projektant: "Institut GiproStroyMost". Pozitívny záver hlavnej štátnej skúšky Ruskej federácie "GLAVGOSEXPERTIZA ROSSII" č. 1407-14/ГГЭ-9510/04 z 11.11.2014

Vypracovali sme dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS) a dokumentáciu na vykonanie prác (DVP) v časti stavby novej dažďovej kanalizácie aj rekonštrukcie existujúcich inžinierskych sietí: vodovod, kanalizácia, kanalizačné čerpacie stanice, plynovod, elektrické a komunikačné vedenie. Prezentácia na stiahnutie (PDF).

Objekt je postavený v roku 2015

vypracovali sme dokumentáciu na vykonanie prác (DVP) v roku 2014

OC "Mozajka" mesto Moskva

Zákazník: turecká spoločnosť RENAISSANCE CONSTRUCTION

Vypracovali sme dokumentáciu na vykonanie prác (DVP) v časti stavby novej cesty okolo obchodného centra, dažďovej kanalizácie, kanalizačnéj čerpaciej stanice (KČS), umelého osvetlenia aj rekonštrukcie existujúcich inžinierskych sietí: vodovod, kanalizácia, elektrické vedenie.


Viac fotografií je na facebook.com/DesignOfUtilityInfrastructureAndRoads

Prezentácia na stiahnutie (PDF).

Projektovali sme v roku 2013

máme pozitívny záver hlavnej štátnej skúšky Ruskej federácie "GLAVGOSEXPERTIZA ROSSII"

Rekonštrukcia А-105 príjazdovej cesty z Moskvy na letisko Domodedovo, Moskovská oblasť

Zákazník: federálna inštitúcia "Správa ciest "Centrálne Rusko"

Vypracovali sme dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS) v časti rekonštrukcie existujúcich inžinierskych sietí: vodovod, kanalizácia, elektrické a komunikačné vedenie, tepelné siete.


Prezentácia na stiahnutie (PDF).

Rekonštrukcia mosta cez rieku Don v meste Kalač na Done, Volgogradská oblasť

Zákazník: federálna inštitúcia "Správa ciest "Kaspij"

Vypracovali sme dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS) v časti inžinierskych sietí: umelé osvetlenie cesty a mosta, elektrické vedenie 10kV aj 6xTS 10/0.4 (1x630kVA), splavná signalizácia.


Prezentácia na stiahnutie (PDF).

Postavené pred rokom 2012

vypracovali sme projektovanie nových a rekonštrukcia existujúcich sietí

Výstavba vchodu k Medzinárodnému kozmickému salónu (MAKS) v meste Žukovskyj Moskovskeho kraja.

Zákazní: štátna inštitúcia "Správa ciest Moskovskeho kraja "Mosavtodor"

Vyrobili sme projektovú dokumentáciu na výstavbu dažďovej kanalizácie, čerpacích staníc, komunikačných vedení, vysokotlakového plynovodu, elektrických vedení, vodovodu a kanalizácie.

Oficiálna stránka aviasalon.com

Rekonštrukcia dopravnej križovatky na 21 km diaľnice M-5 URAL v Ľubereckom okrese Moskovskeho kraja.

Zákazník: federálna inštitúcia "Správa ciest "Centrálne Rusko".

Vyrobili sme projektovú a následne aj pracovnú dokumentáciu na výstavbu vodovodu, kanalizácie, dažďovej kanalizácie, tepelné siete a plynovodu.


Google panorama križovatky

Prezentácia na stiahnutie (PDF).

História našej projektovej skupiny

Naša projektová spoločnosť bola založená v roku 2006 v Rusku.


Od začiatku, skupina pracovala hlavne na objektoch štátnych zákazníkov: štátna inštitúcia Moskovskeho kraja – Správa ciest Moskovskej oblasti "Mosavtodor" a federálna inštitúcia – Správa ciest "Centrálne Rusko". Pracovali sme ako subdodávatelia známych inštitúcií v Rusku: pobočka Avtodorproekt štátneho unitárneho podniku Moskovskeho kraja "Moskovské oblastné cestné stredisko", Peterburg-Dorservis a.s. (М-Dorservis s.r.o., IDMP s.r.o.), GiprodorNII a.s., Lenpromtransproekt a.s., Irkutskgiprodornii a.s.


V roku 2008 náš kolektív poskytoval znalecké služby pre štátnu autonómnu inštitúciu Moskovskeho kraja "Mosoblgosexpertíza" na uskutočnenie štátnej expertízy projektovej dokumentácie vypracovanej poprednými projektovými inštitúciami.


Od roku 2006 sme pracovali na viac ako 75 projektoch. Na Slovensku naš projektový tím pracuje ako Portento s.r.o. Prezentácia na stiahnutie (PDF).